Aktualności Informacje regionalne Inwestycje

Budowa nowej siedziby Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia na finiszu [FOTO]

Morze Polaków (Mare Polonorum) – tak jezioro Gopło nazywał wielki historyk, kronikarz i geograf Jan Długosz. Widok na ten akwen rozciąga się z tarasu zabytkowego pałacyku przy Mysiej Wieży w Kruszwicy (w powiecie inowrocławskim), zmodernizowanego i zaadaptowanego na nową siedzibę Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Zakończono już prace budowlane. Końca dobiegają aranżacja wystawy przyrodniczo-historycznej i wyposażanie sal.

– Finiszująca inwestycjapozwoli edukatorom Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia na prowadzenie zajęć w komfortowych warunkach, a zakupiony sprzęt umożliwi przekazywanie wiedzy przyczyniającej się do kształtowania podstaw proekologicznych zarówno wśród dzieci, jak i osób dorosłych w zróżnicowany sposób. Samorząd województwa z satysfakcją wspiera realizację projektów służących zachowaniu unikatowych walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego naszego regionu  – podkreśla marszałek województwa Piotr Całbecki.

W ramach inwestycji istniejący budynek pałacyku przy Mysiej Wieży w Kruszwicy przeszedł gruntowną modernizację i termomodernizację. Ponadto dobudowana została nowa część (parter i pierwsze piętro), w której znajdą się między innymi podzielona na sekcje ekspozycja przyrodniczo-historyczna oraz sale wykładowa i multimedialna. Zakończono już prace budowlane. Trwają końcowe przygotowania do aranżacji wystawy przyrodniczo-historycznej, na której pojawią się m.in. dyby z Mysiej Wieży oraz księgi Samuela Pufendorfa z 1694 roku. Do nowych pomieszczeń trafia też najwyższej klasy sprzęt edukacyjny. W ramach działalności parku planowane są wystawy tematycznie związane z miastem, np. z winiarnią czy zakładami olejarskimi. Dzięki realizacji projektu w nowej siedzibie parku będzie można organizować zajęcia z edukacji ekologicznej. Planuje się, że rocznie takie lekcje zostaną przeprowadzone dla co najmniej 2 tysięcy osób.

Częścią całej inwestycji jest również zarybienie Gopła, poprzez wpuszczenie do największego naturalnego jeziora w naszym regionie narybku suma europejskiego.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 3,3 mln złotych. 1,3 mln złotych to środki własne budżetu województwa, 1,5 mln złotych wynosi dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO), natomiast wkład Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 480 tysięcy złotych. Umowa na wsparcie inwestycji została podpisana w lutym ubiegłego roku.

W Kujawsko-Pomorskiem działa 10 parków krajobrazowych, dla których samorząd województwa jest organem prowadzącym:

  • Wdecki Park Krajobrazowy
  • Brodnicki Park Krajobrazowy
  • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
  • Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
  • Krajeński Park Krajobrazowy
  • Nadgoplański Park Tysiąclecia
  • Tucholski Park Krajobrazowy
  • Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą


 Inwestujemy w naturalne bogactwo naszego regionu

Urząd Marszałkowski regularnie wspiera nasze parki krajobrazowe i przeznacza duże środki na aktywną ochronę przyrody i rozbudowę bazy dydaktycznej, z której korzystają młodsi i starsi mieszkańcy regionu. Wartość trwających inwestycji to 12 mln złotych, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wynosi blisko 8,5 mln złotych.
Materiał nadesłany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego