Aktualności Samorząd

Burmistrz Kruszwicy otrzymał absolutorium

Dziś odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Kruszwicy, podczas której Radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Burmistrzowi Kruszwicy Dariuszowi Witczakowi z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.