Inwestycje

Aktualności Informacje regionalne Inwestycje Samorząd
Umowa o dofinansowanie przebudowy świetlicy w Woli Wapowskiej podpisana!

6 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim miało miejsce uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie 15 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz 11 objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście PROW znalazła się również Gmina Kruszwica, która otrzyma dofinansowanie na realizację projektu pn. “Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej

... czytaj więcej.
Aktualności Inwestycje Samorząd
Nowa ścieżka rowerowa już niedługo!

Miłośnicy jazdy rowerowej już niedługo będą mogli pojechać nową trasą dla cyklistów. Powstaje bowiem 3-kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej łączący Kruszwicę z miejscowością Grodztwo wzdłuż drogi krajowej nr 62. Jest to efekt starań kruszwickiego samorządu, który opracował koncepcję budowy tego odcinka ścieżki oraz udostępnił grunt pod jej budowę. „Cieszymy się, że po kilku latach starań inwestycja

... czytaj więcej.
Aktualności Inwestycje
Chabrowa z nową jezdnią

Gmina Kruszwica na swoim profilu na facebooku poinformowała dziś o przebudowie ulicy Chabrowej. Już niebawem ruszą prace budowlane na ulicy Chabrowej. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie wsi Grodztwo i pełni funkcję dojazdową do zabudowań oraz pól uprawnych. Zakres zadania obejmuje: budowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy utwardzonych, wykonanie muld odwadniających, budowę

... czytaj więcej.
Aktualności Informacje regionalne Inwestycje
“Poszerzaj horyzonty – wróć na rynek pracy”. Podpisano umowy o dofinansowanie

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim nastąpiło uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie na realizacje projektu objętego grantem “Poszerzaj horyzonty – wróć na rynek pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.Projekty wybrane do

... czytaj więcej.
Aktualności Informacje regionalne Inwestycje Samorząd
Gmina proponuje wsparcie przy realizacji powiatowej inwestycji w Szarleju

Dziś w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy odbyło się spotkanie Burmistrza Kruszwicy p. Dariusza Witczaka ze Starostą Inowrocławskim p. Wiesławą Pawłowską. Tematem spotkania była współpraca pomiędzy samorządami w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Szarlej, poprzez realizację wspólnej inwestycji. Zakres planowanego zadania miałby obejmować budowę chodników, zatok autobusowych i fragmentu ścieżki rowerowej oraz

... czytaj więcej.
Aktualności Inwestycje Samorząd
Rozpoczęto budowę Domu Dziecka

Przy ul. Kasprowicza w Kruszwicy rozpoczęto prace związane z budową Domu Dziecka. Oprócz budynku zostanie również zagospodarowany teren wokół obiektu. W placówce znajdzie się aż czternaścioro dzieci. Gmina Kruszwica przekazała działkę Powiatowi Inowrocławskiemu. Starostwo w drodze przetargu na wykonawcę wybrało firmę INOHURT, która wybuduje budynek dwukondygnacyjny. Projekt ten współfinansowany jest ze środków EFRR, a koszt

... czytaj więcej.
Aktualności Inwestycje
Plac zabaw przy ul. Lipowej już niedługo!

Gmina Kruszwica obecnie przygotowuje się do ogłoszenia przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych obejmujących utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta – na Osiedlu Robotniczym, przy ul. Lipowej w Kruszwicy. Planowany kompleks  będzie spełniał funkcję nie tylko rekreacyjną, ale też sportową. Projekt zagospodarowania oprócz nowoczesnych urządzeń zabawowych obejmuje również siłownię plenerową, tor przeznaczony

... czytaj więcej.
Aktualności Informacje regionalne Inwestycje Samorząd
Rondo w Kobylnikach jeszcze w tym roku?

Jedną z bardziej oczekiwanych inwestycji drogowych w Gminie Kruszwica jest budowa ronda w Kobylnikach. Wszystko na to wskazuje, że niebawem do takiego przedsięwzięcia dojdzie, bowiem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wyborze wykonawcy zadania pt. „Przebudowa linii wysokiego napięcia 110 kV nad drogą krajową nr 62 w m. Kobylniki”.  Przypomnijmy, iż Generalna Dyrekcja

... czytaj więcej.
Aktualności Inwestycje Samorząd
Dotacja na prace konserwatorskie

Przypominamy, że do 15 marca br. można składać wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/495/2018 Rady Miejskie w Kruszwicy. O dotacje może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka posiadająca tytuł prawny do zabytku

... czytaj więcej.