Inwestycje

Aktualności Informacje regionalne Inwestycje
“Poszerzaj horyzonty – wróć na rynek pracy”. Podpisano umowy o dofinansowanie

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim nastąpiło uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie na realizacje projektu objętego grantem “Poszerzaj horyzonty – wróć na rynek pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.Projekty wybrane do

... czytaj więcej.
Aktualności Informacje regionalne Inwestycje Samorząd
Gmina proponuje wsparcie przy realizacji powiatowej inwestycji w Szarleju

Dziś w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy odbyło się spotkanie Burmistrza Kruszwicy p. Dariusza Witczaka ze Starostą Inowrocławskim p. Wiesławą Pawłowską. Tematem spotkania była współpraca pomiędzy samorządami w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Szarlej, poprzez realizację wspólnej inwestycji. Zakres planowanego zadania miałby obejmować budowę chodników, zatok autobusowych i fragmentu ścieżki rowerowej oraz

... czytaj więcej.
Aktualności Inwestycje Samorząd
Rozpoczęto budowę Domu Dziecka

Przy ul. Kasprowicza w Kruszwicy rozpoczęto prace związane z budową Domu Dziecka. Oprócz budynku zostanie również zagospodarowany teren wokół obiektu. W placówce znajdzie się aż czternaścioro dzieci. Gmina Kruszwica przekazała działkę Powiatowi Inowrocławskiemu. Starostwo w drodze przetargu na wykonawcę wybrało firmę INOHURT, która wybuduje budynek dwukondygnacyjny. Projekt ten współfinansowany jest ze środków EFRR, a koszt

... czytaj więcej.
Aktualności Inwestycje
Plac zabaw przy ul. Lipowej już niedługo!

Gmina Kruszwica obecnie przygotowuje się do ogłoszenia przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych obejmujących utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta – na Osiedlu Robotniczym, przy ul. Lipowej w Kruszwicy. Planowany kompleks  będzie spełniał funkcję nie tylko rekreacyjną, ale też sportową. Projekt zagospodarowania oprócz nowoczesnych urządzeń zabawowych obejmuje również siłownię plenerową, tor przeznaczony

... czytaj więcej.
Aktualności Informacje regionalne Inwestycje Samorząd
Rondo w Kobylnikach jeszcze w tym roku?

Jedną z bardziej oczekiwanych inwestycji drogowych w Gminie Kruszwica jest budowa ronda w Kobylnikach. Wszystko na to wskazuje, że niebawem do takiego przedsięwzięcia dojdzie, bowiem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wyborze wykonawcy zadania pt. „Przebudowa linii wysokiego napięcia 110 kV nad drogą krajową nr 62 w m. Kobylniki”.  Przypomnijmy, iż Generalna Dyrekcja

... czytaj więcej.
Aktualności Inwestycje Samorząd
Dotacja na prace konserwatorskie

Przypominamy, że do 15 marca br. można składać wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/495/2018 Rady Miejskie w Kruszwicy. O dotacje może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka posiadająca tytuł prawny do zabytku

... czytaj więcej.
Aktualności Inwestycje Samorząd
Termomodernizacja świetlicy w Kruszwicy

Świetlica w Kruszwicy przy ulicy Nadgoplańskiej poddana zostanie termomodernizacji jeszcze w 2019r. W ramach  projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – świetlica w Kruszwicy” zaplanowano m.in. termomodernizację budynku (ocieplenie ścian, wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę ogrzewania na piec gazowy z zastosowaniem pomp ciepła) oraz remont pomieszczeń. Głównym celem projektu

... czytaj więcej.
Aktualności Informacje regionalne Inwestycje Samorząd
Geotermia w Kruszwicy

Na wczorajszej sesji rady miejskiej obecny był dr Marek Rasała, adiunkt w Zakładzie Hydrologii i Ochrony Wód Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dr. Marek Rasała opowiadał o korzyściach płynących z wydobycia wód geotermalnych znajdujących się pod Kruszwicą. Radni na sesji przegłosowali pomysł odwiertu badawczego którego koszt wyniesie 60 tysięcy złotych. Przedstawiamy Państwu materiały przygotowane przez

... czytaj więcej.
Aktualności Inwestycje Kultura
Wiatrak w Chrośnie otrzyma dofinansowanie

Wczoraj miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu „Koźlak” w Chrośnie. Projekt będzie obejmował działania związane z odrestaurowaniem zabytkowego wiatraka tj. odbudowę dachu oraz poprawę stanu technicznego obiektu. W ramach zakresu rzeczowego planuje się także zagospodarowanie terenu wokół wiatraka, które ma obejmować m.in. piec chlebowy, ławy i stoły dla

... czytaj więcej.
Aktualności Inwestycje Kultura Organizacje pozarządowe
W Brześciu nad Gopłem powstanie punkt biblioteczny!

W przyszłym tygodniu zostanie otwarty w Brześciu punkt biblioteczny. Jest to możliwe dzięki uprzejmości Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy. Każdy zainteresowany mieszkaniec będzie miał możliwość założenia karty bibliotecznej i wypożyczania książek. Wypożyczenie będzie odbywało się na tych samych zasadach co w siedzibie głównej biblioteki w Kruszwicy. Ponadto planowany jest również kącik książek

... czytaj więcej.