Samorząd

Aktualności Edukacja Samorząd
Zdolna młodzież z naszej gminy została uhonorowana

Podczas obrad V sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy w obecności władz samorządowych, radnych Rady Miejskiej w Kruszwicy, prezesów, trenerów, opiekunów, działaczy sportowych, przedstawicieli kruszwickiej Rady Sportu a także zaproszonych gości wręczono nagrody sportowcom za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2018 r. oraz uhonorowano stypendystów, którzy otrzymali wsparcie finansowe w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci

... czytaj więcej.
Aktualności Informacje regionalne Samorząd
Jacek Stanny ponownie sołtysem w Bachorcach

W Bachorcach podczas zebrania wiejskiego wyłoniono Sołtysa. Został nim ponownie Jacek Stanny, który uzyskał 19 głosów. Oprócz niego o stanowisko upominali się Anna Grabowska (16 głosów) oraz Paweł Wawrzyniak (4 głosy). W skład Rady Sołeckiej weszli Daniel Antczak, Marcin Kosmowski, Stanisław Marciniak, Karolina Nojek, Anna Ostrowska oraz Ewa Szczepaniak. Komisję weryfikacyjną tworzyć będą Anna Grabowska,

... czytaj więcej.
Aktualności Informacje regionalne Samorząd
Elżbieta Sawicka ponownie wybrana sołtysem w Chrośnie

W Chrośnie ponownie sołtysem została Elżbieta Sawicka. Wybrano również Radę Sołecką, w której skład weszli Ewa Lipińska, Krystyna Matuszak, Barbara Baran-Dybała, Jan Grzechowiak i Szymon Paluszak. Komisję rewizyjną tworzyć będą Małgorzata Stańska, Jadwiga Wałęsa oraz Janina Osińska. Gratulujemy!

... czytaj więcej.
Aktualności Informacje regionalne Samorząd
W Karsku wybrano sołtysa, którym został Mikołaj Nowowiejski

Sołectwo Karsk wybierało sołtysa. Został nim Mikołaj Nowowiejski. Podczas zebrania wybrano również skład Rady Sołeckiej, w której znaleźli się Michał Bednarski, Przemysław Jędraszczak, Tomasz Grosmann, Radosław Pogorzały oraz Grzegorz Szmyt. Wybrano również komisję rewizyjną. W jej składzie są: Dominik Kostrzak, Dariusz Antczak i Maciej Wasielewski. Gratulujemy!

... czytaj więcej.
Aktualności Informacje regionalne Samorząd
Marek Brodzki ponownie sołtysem w Racicach.

W Racicach na stanowisku sołtysa ponownie zasiądzie Marek Brodzki. Wybrana została również Rada Sołecka w skład której weszli: Jan Barbarzak, Halina Kaźmierczak, Andrzej Marczak, Maciej Mazurczak oraz Andrzej Nowinowski. Komisja rewizyjna składać się będzie z Alicji Derendy, Anny Ewiak oraz Liliany Frankowskiej.  Gratulujemy!

... czytaj więcej.
Aktualności Informacje regionalne Inwestycje Samorząd
Gmina proponuje wsparcie przy realizacji powiatowej inwestycji w Szarleju

Dziś w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy odbyło się spotkanie Burmistrza Kruszwicy p. Dariusza Witczaka ze Starostą Inowrocławskim p. Wiesławą Pawłowską. Tematem spotkania była współpraca pomiędzy samorządami w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Szarlej, poprzez realizację wspólnej inwestycji. Zakres planowanego zadania miałby obejmować budowę chodników, zatok autobusowych i fragmentu ścieżki rowerowej oraz

... czytaj więcej.
Aktualności Informacje regionalne Samorząd
Nagrody Marszałka 2019

Po raz kolejny przyznamy Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nasze najbardziej prestiżowe wyróżnienia, przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej. Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia, gala nagród w czerwcu.  – Uhonorujemy najlepszych z najlepszych – osoby i zespoły, które swoją aktywnością, zaangażowaniem i pracą czynią dobro i służą

... czytaj więcej.