Aktualności Inwestycje

Chabrowa z nową jezdnią

Gmina Kruszwica na swoim profilu na facebooku poinformowała dziś o przebudowie ulicy Chabrowej.

Już niebawem ruszą prace budowlane na ulicy Chabrowej. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie wsi Grodztwo i pełni funkcję dojazdową do zabudowań oraz pól uprawnych. Zakres zadania obejmuje: budowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy utwardzonych, wykonanie muld odwadniających, budowę zjazdów o nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie dojść pieszych do posesji. 
We wtorek 14 maja br. Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak podpisał umowę z właścicielem firmy TRANS-POM z Inowrocławia – Piotrem Pomagierem na realizację tego zadania. 
Całkowity koszt inwestycji wynosi 805.219,50 zł. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych. 
Nowa droga poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy osób zamieszkujących w tej części Gminy Kruszwica. 
Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na koniec sierpnia 2019 r.