Aktualności Sport

Dla młodych kruszwiczan basen za złotówkę!

Urząd Miasta i Gminy Kruszwica informuję, iż od dnia 01.07.19r. dzieci i młodzież do 25 roku życia, zamieszkała na terenie Gminy Kruszwica może korzystać z godzinnych wejść na Krytą Pływalnię PLUSK w Radziejowie za złotówkę.

Możliwe jest to dzięki porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Kruszwica a Powiatem Radziejowskim.

WAŻNE: Wejście na basen za okazaniem legitymacji szkolnej lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość!

=========================================================================

Nie zapomnijcie o legitymacji, przyjemnego PLUSKania! 🙂

[M.S]