Aktualności

Dotacja na prace konserwatorskie przy Mysiej Wieży

850 tysięcy złotych udało się pozyskać Gminie Kruszwica na prace budowlano-konserwatorskie przy Mysiej Wieży. Ogłoszony jest już przetarg na roboty budowlane, które mają się zakończyć jeszcze w tym roku!

Mysia Wieża, to zabytek znany w całej Polsce.Jest najcenniejszym zabytkiem i symbolem naszego miasta. Nie sposób przejść obok niej obojętnie, dlatego też zaplanowano szereg prac zapewniających zahamowanie procesów destrukcji ruin kruszwickiego zamku oraz  zachowanie jego wartości historycznej.

Zakres prac

Zakres prac budowlanych obejmuje remont schodów zewnętrznych, tarasu na murze, spocznika wspornikowego, zadaszenia pawilonu. Główne prace będą miały jednak charakter konserwatorski, w ramach których zaplanowano renowację ścian wewnętrznych.Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy powyższych prac.

Mysia Wieża będzie dostępna dla zwiedzających

Turyści i osoby zainteresowane odwiedzaniem tego zabytku nie muszą się jednak obawiać utrudnień związanych
z realizacją zadania. Przebieg prac zaplanowano w taki sposób, aby było ich jak najmniej. Wykonawca bowiem będzie miał obowiązek zapewnienia ruchu turystycznego przynajmniej do końca września 2018r. Dopiero po tym terminie obiekt zostanie wyłączony z użytkowania.

Dotacja od Konserwatora Zabytków

Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyby nie udział środków zewnętrznych pochodzących od Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Gmina Kruszwica na ten cel pozyskała aż 850.000,00 zł, co stanowi 100% planowanej wartości robót.

 

Justyna Pankowska

UM w Kruszwicy