Aktualności Inwestycje

Dotacja na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi

Informacja o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi

Burmistrz Kruszwicy informuje, że od dnia 02.01.2020 r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (kotły węglowe) w budynkach/lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kruszwica, w ramach likwidacji źródeł niskiej emisji.

Warunki udzielenia dotacji uregulowane są w Uchwale Nr XXXIV/336/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Kruszwica oraz w Uchwale Nr XLIII/442/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 maja 2018r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Kruszwica.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej , w tutejszym Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Interesanta pok. 24 lub w Referacie Środowiska i Rolnictwa pok. nr 7.

Wnioski o przyznanie dotacji celowej realizowane będą według kolejności złożenia kompletnego wniosku do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Kruszwica.

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2020 roku.

Więcej informacji na www.gminakruszwica.pl