Aktualności

Funkcjonowanie instytucji Gminy Kruszwica w związku z zagrożeniem koronawirusem

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą zagrożenia zakażeniem koronawirusem, instytucje funkcjonujące na terenie Gminy Kruszwica podjęły odpowiednie działania. Poniżej przedstawiany harmonogram postępowania poszczególnych placówek:

Przedszkola, szkoły podstawowe oraz średnie:

16-25 marca zostają zamknięte. W dniach: 12 i 13 marca będą sprawowane tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla najmłodszych, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.

Urząd Miejski oraz Urząd Stanu Cywilnego:

Zwraca się z prośbą, aby wszelkie sprawy były załatwiane w sposób korespondencyjny lub telefoniczny. Jeśli jednak sprawa wymaga przyjścia do urzędu, to tylko i wyłącznie do Biura Obsługi Interesanta. Ewidencja ludności i USC załatwiają tylko takie sprawy jak: zgłoszenie zgonu czy pilne wydanie dowodu osobistego. W przypadku innych spraw obowiązuje wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 533515010 w.26 ( Ewidencja ludności), w.27 (USC).

Przedsiębiorstwo Komunalne:

12-31 marca zostaje zamknięta kasa do bezpośrednich wpłat, maja być one dokonywane na konto bankowe. Odczyt wodomierzy odbywa się w sposób telefoniczny, dzwoniąc na nr 523515377.

Przychodnia ,,Twoje Zdrowie”:

Pacjenci z ostrymi objawami chorób układu oddechowego przyjmowani są w godzinach od 8:00-11:00 oraz 16:00-18:00, osoby zgłaszające się w pozostałych przypadkach od 11:30 do 12:30.

Recepty wystawiane na leki stałe oraz ich odbiór odbywają się telefonicznie. Zostały wprowadzone również teleporady według następującego schematu:

Poniedziałek 13:00-14:00

Wtorek 13:00-14:00

Środa 12:00-13:00

Czwartek 12:00-13:00

Przychodnia ,,Nasz Lekarz”:

Od dnia 10 marca istnieje możliwość zamówienia leków drogą telefoniczną w godzinach 11:00-15:00. Konsultacje wyników badań również odbywają się telefoniczne, wstrzymane zostają bilanse zdrowia. Wizyty w przychodni dotyczą tylko nagłych przypadków.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Kontakt z MGOPS odbywa się drogą mailową lub telefoniczną. W wyjątkowych i pilnych sytuacjach wizyta jest tylko możliwa w boksie przy pokoju numer 17.

Centrum Kultury i Sportu ,, Ziemowit”:

12-27 marca zawiesza działalność sekcji oraz odwołuje wszystkie spotkania w obiektach: świetlicy w Chełmcach, klubie Popiel oraz sali widowiskowej przy ul. Niepodległości 43. Odwołane zostają również wydarzenia kulturalne tj:

3 kwietnia Droga Krzyżowa w Chełmcach

4 kwietnia Kiermasz Wielkanocny

5 kwietnia Konkurs Palm Wielkanocnych w Chełmcach

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna:

12-26 marca Biblioteka główna przy ul. Rybackiej oraz filie na terenie naszej gminny są nieczynne.

Osoby z podejrzeniem koronawirusa, które spełniają kryteria epidemiologiczne proszone są o kontakt telefoniczny z:

Państwową Powiatową Stacją Sanitarną w Inowrocławiu nr tel. 523574435

Szpitalem Zakaźnym w Bydgoszczy nr tel. 523255600