Aktualności

Informacja o ścieżkach rowerowych

W ostatnim czasie informowaliśmy Państwa o pracach związanych z powstaniem nowych ścieżek rowerowych min. przy ul. Solidarności. Pod naszym postem rozpoczęła się dyskusja na temat braku ścieżek na odcinkach Kruszwica – Bródzki oraz Kruszwica – Grodztwo. Postanowiliśmy napisać w tej sprawie do kruszwickiego magistratu. Oto treść naszej wiadomości:

“Kruszwiccy internauci pytają się na naszym portalu o rozbudowę ścieżek rowerowych w obrębie miejscowości Grodztwo oraz Bródzki. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z zapytaniem, czy Gmina Kruszwica planuje inwestycje polegające na rozbudowie takich ścieżek?”

W odpowiedzi uzyskaliśmy następujące informacje:

“Gmina Kruszwica wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu i Zarządu Dróg Powiatowych z propozycją dofinansowania w proporcji 50 % ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Dobrego. W dniu 16 sierpnia br. zostało podpisane porozumienie z Powiatem Inowrocławskim na wspólną realizację zadania pn. “Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2574C w m. Kruszwica i m. Grodztwo”. Zadanie obejmować będzie wykonanie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Cichej w Kruszwicy, wzdłuż ul. Tryszczyńskiej, a następnie wzdłuż ul. Dobrej w Grodztwie. W budżecie gminy została zabezpieczona kwota 150 tys. zł, co stanowi 50% szacunkowych kosztów realizacji zadania.  Długość odcinka to ok. 480 m. Planowany termin zakończenia prac wyznaczony jest na 7 grudnia br.

Na sierpniowej Sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy na temat ścieżki pieszo-rowerowej w Grodztwie wzdłuż drogi krajowej nr 62 wypowiedział się Dyrektor Oddziału GDDKiA pan Jarosław Gołębiewski. Przedstawił aktualną wersje podkreślając, iż wzrosły koszty np. zakupu kostki brukowej. Koszt wykonania takiej ścieżki wyniósłby ponad 3 mln zł. Gmina Kruszwica przekazała grunty pod budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz zrzekła się za nie odszkodowania.  Gmina oczekuje również decyzji dotyczącej zwiększenia przez Ministerstwo Infrastruktury kwoty przeznaczonej na realizację zadania.”