Aktualności Kultura

Kino samochodowe już dzisiaj! Szczegóły wydarzenia

Już dziś (26.06.2020) do Kruszwicy zawita kino samochodowe. Dwa seansy filmowe oglądać można będzie na parkingu przy PTTK. Aby uczestniczyć w wydarzeniu trzeba jednak przestrzegać kilku ważnych warunków.

Plan wydarzenia:

godz. 21.00 – komedio-dramat “Nauka spadania”,
obsada: Pierce Brosnan, Toni Collette, Aaron Paul, Sam Neill

Kilka osób chcących popełnić samobójstwo w sylwestra zawiera pakt, że poczeka z decyzją do walentynek.

godz. 22.30 – thriller “Dziewczyna we mgle”,
obsada: Toni Servillo, Alessio Boni, Jean Reno

Agent specjalny Vogel zostaje wysłany do górskiego miasteczka, aby rozwiązać sprawę zaginięcia szesnastoletniej dziewczyny.

W seansie uczestniczyć może maksymalnie 50 aut. Liczba osób w samochodzie nie może przekraczać połowy liczby miejsc w danym pojeździe. Każdy Uczestnik musi poddać się badaniu termometrem bezdotykowym.

Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem, które jest dozwolone wyłącznie z ważnych przyczyn związanych z bezpieczeństwem lub potrzeby wyjścia do toalety i zachowaniem tam 2 metrowego dystansu.

Dodatkowo Organizator zapewni 30 miejsc siedzących na leżakach z nagłośnieniem przestrzennym

Pełny regulamin kina samochodowego:

Kino samochodowe tuż, tuż dlatego poniżej zamieszczamy regulamin jaki będzie obowiązywał w trakcie jego trwania.

REGULAMIN KINA SAMOCHODOWEGO W KRUSZWICY

1. Regulamin obowiązuje Uczestników wydarzenia Kino Samochodowe organizowanego przez Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy.

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.ckis-ziemowit.pl i na facebooku CKiS „Ziemowit”.

3. Uczestnictwo w Wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień. Wydarzenie – to projekcja filmów na wolnym powietrzu w lokalizacji: parking przy PTTK w Kruszwicy, ul. Podzamcze 1.

4. Organizator nie pobiera od Uczestników opłat za udział w Wydarzeniu.

5. Wjazd na Wydarzenie możliwy będzie od godz. 20:00.

6. Liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona i wynosi 50 samochodów osobowych. Decydować będzie kolejność przybycia na miejsce projekcji. Miejsca są nienumerowane i wskazuje je obsługa wydarzenia.

7. Transmisja dźwięku będzie odbywać się przez fale radiowe.

8. Dodatkowo Organizator zapewni 30 miejsc siedzących na leżakach z nagłośnieniem przestrzennym.

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia, repertuaru, a w uzasadnionym przypadku do odwołania lub przerwania Wydarzenia.

10. Wszyscy Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich udział w Wydarzeniu możliwy jest jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

11. Podczas Wydarzenia w imieniu Organizatora nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu czuwać będą osoby upoważnione przez Organizatora.

12. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi Wydarzenia. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wydarzenia bezpośrednio w trakcie jego trwania. W szczególności Organizator upoważnia obsługę Wydarzenia do wskazywania poszczególnym pojazdom dokładnej lokalizacji pojazdu na terenie Wydarzenia, w taki sposób by pojazd nie utrudniał udziału innym Uczestnikom w Wydarzeniu.

13. Podczas Wydarzenia obowiązuje kulturalne zachowanie, zakaz spożywania alkoholu i innych substancji odurzających, zakaz palenia tytoni i papierosów elektronicznych oraz stosowania się do restrykcji związanych z reżimem sanitarnym.

14. Uczestnicy powinni przed, w trakcie, jak również po seansie pozostać w samochodach.

15. Każdy Uczestnik musi poddać się badaniu termometrem bezdotykowym. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37 stopni Celcjusza, osoba taka wraz ze współpasażerami nie będzie mogła uczestniczyć w pokazie i nie zostanie wpuszczona na teren Wydarzenia.

16. Liczba osób w samochodzie Ne może przekraczać połowy liczby miejsc w danym pojeździe.

17. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem, które jest dozwolone wyłącznie z ważnych przyczyn związanych z bezpieczeństwem lub potrzeby wyjścia do toalety i zachowaniem tam 2 metrowego dystansu.

18. Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu oraz restrykcji reżimu sanitarnego, będzie musiał opuścić teren Wydarzenia.

19. Uczestnik zobowiązany jest do wyłączenia pracy silnika po ustawieniu pojazdu na miejscu parkingowym i obowiązkowo zobowiązany jest do pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu” z wyłączonymi światłami samochodowymi (brak możliwości pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu jałowym – luzie”). Wszystkie nie wymienione w Regulaminie obostrzenia, możliwe są tylko i wyłącznie za zgodą Organizatora.

20. Uczestnictwo w Wydarzeniu oznacza, że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, rejestrowanie i udostępnianie wizerunku na potrzeby organizacji, promocji i dokumentowania seansu. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy, ul. Niepodległości 43, 88-150 Kruszwica. Uczestnikom Wydarzenia przysługuje w szczególności Prawo do żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Twoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak również szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu w Wydarzeniu.

22. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania, fotografowania lub utrwalania w jakiejkolwiek innej formie wyświetlanego filmu.