Aktualności

Konsekracja kościoła pw. św. Tereski od Dzieciątka Jezus

Dzisiejszej niedzieli, tj. 30 września br., podczas uroczystej Eucharystii, Prymas Polski ks. abp Wojciech Polak dokonał poświęcenia kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy.

Świątynia znajdująca się przy kruszwickim rynku czekała na ten dzień blisko 90 lat od dnia jej oddania użytku, wówczas jako kaplicy filialnej, podległej parafii kolegiackiej w Kruszwicy.

Uroczystość poświęcenia zbiegła się z odpustem ku czci patronki parafii – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, której wspomnienie liturgiczne Kościół obchodzi 1 października. Dzisiejsze święto zgromadziło mnóstwo wiernych, którzy wypełnili wnętrze świątyni, jak również stojąc przed wejściem chcieli wziąć udział w tej historycznej chwili.

Parafianie wraz ze swoimi duszpasterzami: proboszczem – ks. kanonikiem Wojciechem Daneckim, dziekanem kruszwickim oraz wikariuszem – ks. Mateuszem Rosińskim, od dłuższego czasu przygotowywali się do uroczystości poświęcenia kościoła, uczestnicząc w 9-dniowej nowennie do Patronki parafii, jak również słuchając konferencji w minione niedziele, w których przybliżano duchowy i liturgiczny sens obrzędu poświęcenia, zwanego dawniej „konsekracją”.

W uroczystościach uczestniczył również wieloletni, emerytowany proboszcz parafii – ks. kanonik Jan Stręciwilk, który w krótkim słowie skierowanym do wiernych podczas Mszy Św. o godzinie 9:00 podziękował za zaproszenie i zapewnił o duchowej łączności z parafianami.

Liturgię uświetniła obecność przedstawicieli Towarzystwa św. Wojciecha, księży z dekanatu kruszwickiego oraz przyjaciół parafii w osobach ks. dr Mieczysława Polaka i ks. Remigiusza Malewicza.

O oprawę dzisiejszej uroczystości zadbały parafialne wspólnoty: Liturgiczna Służba Ołtarza, Grupa modlitewna św. Ojca Pio oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży wraz z ceremoniarzem prymasowskim – ks. kan. dr. Jakubem Dębcem.

 

Fot. Filip Pawlak