Aktualności Inwestycje Ogłoszenia Samorząd

Miliony złotych rządowego wsparcia na budowę dróg gminnych i powiatowych w regionie

179 inwestycji drogowych realizowanych przez kujawsko-pomorskie samorządy otrzyma wsparcie rządu w ramach niedawno rozstrzygniętego naboru Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki temu już wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać z 268 kilometrów nowych dróg gminnych i powiatowych. Tylko w 2020 roku poprzez FDS rząd dotychczas przeznaczył ogółem 3,2 miliarda złotych na dofinansowanie zadań.

Samorządy z terenu powiatu inowrocławskiego korzystają z rządowego wsparcia

To rządowe wsparcie trafi również do samorządów z powiatu inowrocławskiego, na terenie którego dofinansowanie przeznaczone zostanie na siedem zadań inwestycyjnych. Wartość tych projektów to w sumie ponad 15 mln zł. Wśród inwestycji jest także zadanie realizowane na terenie gminy Kruszwica. To przebudowa drogi w miejscowości Chełmiczki. Warto zaznaczyć, iż również w poprzednim naborze FDS samorządy terenu powiatu inowrocławskiego korzystały z pomocy rządu. Dotyczy to także gminy Kruszwica. I tutaj warto wymienić przebudowę ul. Spokojnej w Kruszwicy, drogi w Kobylnikach, rozbudowę ulic: Folwarcznej i Mieszka I w Kruszwicy. Szczegółowe informacje na temat tych inwestycji można znaleźć na stronie https://fds.bydgoszcz.uw.gov.pl/.

rozbudowa ulicy Folwarcznej i Mieszka I

Fundusz Dróg Samorządowych – impuls do rozwoju

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił znaczenie FDS jako impulsu rozwojowego dla samorządów, zwłaszcza w okresie pandemii.

Zastrzyk finansowy umożliwi stworzenie miejsc pracy przy budowach dróg.Fundusz Dróg Samorządowych zmienia oblicze Polskipowiedział premier. Samorządy budując przy wsparciu rządu nowe drogi wpływają na rozwój cywilizacyjny regionów. Co ważne w obecnym, trudnym dla nas wszystkich czasie, dzięki inwestycjom realizowanym w ramach FDS powstają nowe miejsca pracy. Polskie gminy i powiaty bardzo potrzebowały takiego impulsu rozwojowego. Jestem przekonany, że lokalne wspólnoty tworzące naszą Ojczyznę skorzystają z tej szansydodał Mateusz Morawiecki.


Na korzyści gospodarcze i społeczne płynące z programu zwrócił uwagę Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Przebudowa ulicy w Kobylnikach

Od dwóch lat w województwie kujawsko-pomorskim bardzo dynamicznie realizowane są inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Większość gmin i powiatów przystąpiła do tego programupodkreślił wojewoda. To cieszy, dlatego że mieszkańcy zyskują wygodne połączenia drogowe, a samorządy – potężny atut przy pozyskiwaniu inwestorów tworzących miejsca pracy. FDS to zatem nie tylko nowe drogi, ale przede wszystkim nowe szanse rozwojowestwierdził Mikołaj Bogdanowicz.

W tym roku w skali kraju dofinansowanie z FDS wyniesie 3,2 miliarda złotych. Zastrzyk finansowy dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależniony od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalnie może ono wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.

Przebudowa ulicy Spokojnej

FDS w liczbach:

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa kujawsko-pomorskiego wyniesie 154,6 mln zł:
• 57,5 mln zł na zadania powiatowe,
• 97,1 mln zł na zadania gminne.
Wsparcie uzyska 179 zadań: 30 powiatowych i 149 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont blisko 268 kilometrów dróg: 95 km powiatowych i 173 km gminnych. Wszystko wskazuje również na to, iż po zakończeniu przetargów uda się uzyskać oszczędności, dzięki którym możliwe będzie zrealizowanie kolejnych zadań umieszczonych obecnie na liście rezerwowej.

Przebudowa ulicy w Kobylnikach

Artykuł sponsorowany