Aktualności

Nadgoplańskie WOPR podpisało porozumienie o współpracy

W dniu dzisiejeszym na Stanicy Ratownictwa Wodnego Nadgoplańskiego WOPR zostało podpisane POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY między 8 Kujawsko-Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej z Bydgoszczy reprezentowaną przez płk Krzysztofa STAŃCZYKA a Nadgoplańskim WOPR reprezentowane przez Prezesa Zarządu Macieja BANACHOWSKIEGO.

Porozumienie określa szczegółowy zakres i formy współpracy poprzez :

-wzajemne wsparcie szkoleniowe, w szczególności w zakresie działań w warunkach wodnych,

-wzajemne wsparcie sprzętowe i logistyczne,

-typowanie najlepszych kandydatów do służby i pracy w formacjach na drodze konsultacji i rekomendacji,

-kształtowanie pozytywnego stosunku społeczeństwa do wypełniania przez obywateli zadań obronnych,

-współdziałanie w ramach prowadzenia akcji ratowniczych i poszukiwawczych na wodach,

Dodatkowy goscul u nas Kierownik Biura Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego dr Eugeniusz Lala. Odnośnie projektu szkoleniowego