Aktualności Informacje regionalne

Oddaj krew! HDK zaprasza już w niedzielę

W najbliższą niedzielę tj. 13 .09.2020r. na kruszwickim rynku będzie można oddać krew. Profesjonalny punkt POBORU KRWI dostępny będzie w godzinach 12 00 – 16 00 .


Lato to szczególnie trudny okres gdy w większości banków krwi brakuje zapasów. Wszystkich chętnych podzielenia się tym bezcennym darem jakim jest krew serdecznie zapraszamy. Organizatorami akcji jest: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy w partnerstwie z Klubem HDK PCK przy Z.T. Kruszwica s.a. i Stowarzyszeniem Lokalna
Grupa Działania Czarnoziem Na Soli; patronatem honorowym akcji jest Wojewoda Kujawsko –Pomorski. Podczas akcji ogólnodostępne będzie stoisko informacyjne o możliwościach pozyskania unijnych środków finansowych prowadzone przez Stowarzyszenie Czarnoziem na Soli.
Dla wszystkich oddających zapewniamy drobne niespodzianki !

Z A P R A S Z A M Y od 12 00 – 16 00
Przypominamy o konieczności posiadania dowodu osobistego.