Aktualności Informacje regionalne

Otwarcie ofert w przetargu na dokumentację dla obwodnicy Kruszwicy!

Poznaliśmy oferty w przetargu na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla obwodnicy Kruszwicy. To jedna z sześciu obwodnic, które powstaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic w woj. kujawsko-pomorskim.

Obwodnica Kruszwicy w ciągu DK62 

W przetargu złożono osiem ofert. Najtańsza oferta opiewa na kwotę 1 503 644,25 zł. Została złożona przez firmę Value Engineering. Wartość najwyższej oferty to 2 739 333,00 zł. Kwota przewidziana na sfinansowanie zamówienia to 2 391 200,00 zł. 

Kryteria oceny ofert 

Najwyższą wagę w ocenie ofert ma cena i jest to 60 proc. wagi oceny danej oferty. 18 punktów w ocenie dotyczy kryterium zespołu projektowego. 10 wynosi waga kryterium dotyczącego zespołu środowiskowego i odpowiednio po maksymalnie 6 punktów może otrzymać oferent za wymagania dotyczące zespołu geologicznego i liczbę wizji lokalnych. Oferty są obecnie analizowane pod kątem formalnym i merytorycznym.

Program budowy 100 obwodnic w woj. kujawsko-pomorskim 

Przypominamy, że 14 grudnia 2020 r. otworzyliśmy oferty na wykonanie STEŚ-R dla czterech obwodnic: Nowej Wsi Wielkiej, Brześcia Kujawskiego, Kowalewa Pomorskiego i Strzelna, a o sprawie pisaliśmy tutaj. Oferty na wykonanie dokumentacji dla pozostałej jeszcze obwodnicy Lipna – można składać do 14 stycznia 2021 roku. 

Przewidywany termin ogłoszenia przetargu na budowę wszystkich sześciu obwodnic zaplanowanych w ramach rządowego Programu w woj. kujawsko-pomorskim to IV kwartał 2024 roku. 

Więcej informacji tutaj


Źródło.: GDDKiA