News

Pasowanie przedszkolaków

29 października w ZSO Przedszkolu Samorządowym nr 3 im Ewy Lewańskiej w Kruszwicy odbyła się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka wszystkich tych dzieci, które rozpoczęły edukację przedszkolną w roku szkolnym 2021/2022. Dzieci ubrane w odświętne stroje zaprezentowały krótki program artystyczny, dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Po części artystycznej złożyły uroczystą przysięgę “Dzielnego przedszkolaka”, w której obiecały zgodnie się bawić, pomagać innym, słuchać pań i uśmiechać się każdego dnia. Następnie pani wicedyrektor Ewa Urbanek dokonała uroczystego pasowania i wręczyła dzieciom dyplomy oraz drobne upominki na pamiątkę tak ważnego wydarzenia. Gratulujemy wszystkim nowym przedszkolakom wstąpienia do naszego przedszkolnego grona!