Aktualności Informacje regionalne Inwestycje

Plac zabaw już prawie gotowy!

Prace przy nowym kompleksie sportowo – rekreacyjnym na Osiedlu Robotniczym dobiegają końca. Wykonawca realizuje swoje prace z dużym wyprzedzeniem, dlatego też już w drugiej połowie lipca mieszkańcy będą mogli korzystać z nowych urządzeń placu zabaw, siłowni zewnętrznej, czy też toru rowerowego tzw. pumptracka.

Przypomnijmy, że zadanie to jest częścią większego projektu pn. „Wzrost ożywienia społeczno – gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej”, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej zdjęć tutaj.