Aktualności Inwestycje

Plac zabaw przy ul. Lipowej już niedługo!

Gmina Kruszwica obecnie przygotowuje się do ogłoszenia przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych obejmujących utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta – na Osiedlu Robotniczym, przy ul. Lipowej w Kruszwicy.

Planowany kompleks  będzie spełniał funkcję nie tylko rekreacyjną, ale też sportową. Projekt zagospodarowania oprócz nowoczesnych urządzeń zabawowych obejmuje również siłownię plenerową, tor przeznaczony do jazdy na rolkach i rowerach tzw. PUMPTRACK, boisko jednostanowiskowe z koszem do koszykówki, stół do gry w ping-ponga oraz stół do gry w piłkarzyki.

W zależności od terminu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, zakłada się że prace rozpoczną się już w maju i zakończą się najpóźniej na początku  jesieni 2019r.

Zadanie to jest częścią większego projektu pn. „Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej”, który jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.