Aktualności Informacje regionalne

Ponad 18 milionów złotych dla kujawsko-pomorskiego

Na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z COVID-19 województwo kujawsko-pomorskie otrzyma dodatkowo ponad 18 mln zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kwota ta zostanie przeznaczona między innymi na:

  • dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników,
  • zakup środków ochrony osobistej,
  • zapewnienie miejsc odpoczynku dla personelu.

„Udało nam się wypracować rozwiązanie, które pozwoli na realne wsparcie zarówno podopiecznych jak i pracowników Domów Pomocy Społecznej w całym kraju” – mówi Iwona Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


„Dziękuję Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za ten projekt, w ramach którego pracownicy Domów Pomocy Społecznej, wykonujący trudną i odpowiedzialną pracę, często w bezpośrednim zagrożeniu zdrowia, odczują wymierną korzyść finansową. Z pewnością wpłynie to dodatnio zarówno na komfort psychiczny opiekunów, jak i mieszkańców Domów Pomocy Społecznej”
– mówi Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski.


Projekt pt. Pomagamy skutecznie w województwie kujawsko-pomorskim, zakłada wsparcie 49 Domów Pomocy Społecznej i swoim zasięgiem ma objąć 4 133 mieszkańców. W ramach projektu na dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wsparcia dla pracowników DPS mających kontakt z osobami wymagającymi opieki i jednocześnie zagrożonych zarażeniem COVID 19, będzie mogło liczyć około 2 215 pracowników. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia (dla każdego z tych pracowników)
będzie wynosić 1 450 zł miesięcznie. Koordynatorami projektu w poszczególnych województwach będą Regionalne Ośrodki Polityki
Społecznej. W Kujawsko-Pomorskiem umowa z takim ośrodkiem (toruńskim) już została podpisana. Domy Pomocy Społecznej w całym kraju łącznie otrzymają wsparcie w wysokości prawie 327 mln zł

artykuł sponsorowany