Aktualności Sport

Posiadasz jacht? To dotyczy ciebie

Jak informuje portal nowezagle.pl zmieniają się przepisy dot. rejestracji jednostek pływających.

1 sierpnia w życie wejdzie Ustawa z dnia 12 kwietnia 2020r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.

Co to oznacza w praktyce?

Ogólnie rzecz biorąc nowe przepisy powinny ułatwić w praktyce rejestrację jachtów. Obowiązkowi rejestracji podlegać będą jachty o długości większej niż 7,5 m lub jachty z napędem mechanicznym o mocy większej niż 15 kW, które nie przekraczają 24 m.

Do tej pory problemem związanym z rejestracją jednostek był fakt, że w zależności od kryterium wymiarów i przeznaczenia rejestracji dokonywano w związkach sportowych, izbach morskich czy też urzędach morskich. Dla wielu stanowiło to nie lada wyzwanie, dlatego rząd wyszedł na przeciw tym osobom wprowadzając istotne zmiany.

Gdzie zatem będziemy mogli zarejestrować jacht?

Obecnie organami odpowiedzialnymi za rejestrację będą 2 organy:

  • starosta
  • właściwy polski związek sportowy (np. Polski Związek Żeglarski)

Ponieważ do tej pory wiele osób decydowało się na rejestrację jachtów za granicą, wszystko wskazuje na to, że odtąd coraz więcej jednostek pływać będzie pod polską banderą, nie tylko tych de facto polskich, ale również zagranicznych.

A jak z opłatami?

Opłata za czynności przed organami rejestracyjnymi jachtów wyniesie 80zł

Opłata związana z wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów wyniesie 15zł

Więcej informacji tutaj