Aktualności Inwestycje

Prace budowlane nad przebudową drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki.

W lipcu rozpoczęły się prace przygotowawcze i roboty ziemne. Wartość zadania wynosi 727.257,44 zł

Na realizację zadania Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 363.628,00 zł na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem.Termin zakończenia robót planowany jest na koniec sierpnia bieżącego roku. Wykonawcą prac jest firma P.H.U.TRANS – POM Piotr Pomagier z Marcinkowa.