Aktualności Inwestycje

Prace nad drogą w Kobylnikach zakończone

W ramach inwestycji wykonano ciąg pieszo – rowerowy, przebudowano zjazdy oraz lokalnie utwardzono pobocza. Ponadto wykonano kanalizację deszczową odwadniającą pas drogowy. Dodatkowo wymieniono oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome na jezdni w obrębie skrzyżowań i przejść dla pieszych.

Za nami odbiór techniczny przebudowywanej drogi gminnej w Kobylnikach. Zadaniem objęto odcinek drogi o długości 940m którego Wartość robót budowlanych wyniosła 2.088.192,87 zł. -informuje urząd miejski

Zadanie zostało zrealizowane z funduszu dróg samorządowych w wysokości 1 389 644, 67 zł. Wykonawcą prac była firma P.P.H.U. TRANS – POM Piotr Pomagier z Marcinkowa.