Aktualności Samorząd

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do wglądu publicznego.

Burmistrz Kruszwicy informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kobylniki, gmina Kruszwica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Kruszwica w miejscowości Kobylniki wyłożony jest od 7 lipca 2020 r. do 5 sierpnia 2020 r.w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, pok. 24 (Biuro Obsługi Interesanta) w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 11:00 do 14:00, natomiast w czwartki w godzinach od 13:00 do 16:30.

W dniu 14 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, przy ul. Nadgoplańskiej 4 (Sala Sesyjna), o godzinie 16:00 odbędzie się dyskusja publiczna.

Uwagi należy składać do Burmistrza Kruszwicy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2020 r. (włącznie).