Aktualności Informacje regionalne Inwestycje Samorząd

Rondo w Kobylnikach jeszcze w tym roku?

Jedną z bardziej oczekiwanych inwestycji drogowych w Gminie Kruszwica jest budowa ronda w Kobylnikach. Wszystko na to wskazuje, że niebawem do takiego przedsięwzięcia dojdzie, bowiem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wyborze wykonawcy zadania pt. „Przebudowa linii wysokiego napięcia 110 kV nad drogą krajową nr 62 w m. Kobylniki”. 

Przypomnijmy, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła w 2016 r. postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 62 w miejscowości Kobylniki w ramach PBDK – program likwidacji miejsc niebezpiecznych tj. budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 62 i drogi wojewódzkiej nr 412 wraz z dojazdami i infrastrukturą techniczną stanowiącą całość funkcjonalno-użytkową”.

Zadanie miało obejmować:

  • przebudowę istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką
    nr 412 i drogą gminną na 4 – wlotowe rondo
  • likwidację kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz infrastrukturą
  • wykonanie oświetlenia skrzyżowania
  • przebudowę przejazdu kolejowego z wykonaniem urządzeń zabezpieczających
    i monitoringiem
  • wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • budowę ciągu pieszo – rowerowego od przebudowywanego skrzyżowania do posesji zlokalizowanej przy ul. Niepodległości 42 w Kruszwicy.

W obrębie planowanego ronda założono wykonanie chodników, zatok autobusowych natomiast tereny zielone miały zostać uporządkowane i obsiane trawą. W trakcie prowadzenia robót stwierdzono kolizję z istniejącą siecią wysokiego napięcia 110 kV przebiegającą nad drogą krajową. Uniemożliwiło to rozpoczęcie właściwych robót drogowych polegających na przebudowie skrzyżowania. GDDKiA rozwiązała umowę z wykonawcą z uwagi na brak możliwości kontynuacji prac bez wykonania dodatkowych prac i uzgodnień. Do tego czasu zrealizowano ciąg pieszo – rowerowy, oraz usunięto część kolizji z infrastrukturą podziemną.

Na przebudowę sieci wysokiego napięcia została opracowana dodatkowa dokumentacja techniczna. Wykonawcę wyłoniono dopiero w trzecim postępowaniu przetargowym. Poprzednie dwa zostały unieważnione z uwagi na wysokości ofert przewyższające możliwości finansowe GDDKiA.

Przebudowa sieci planowana jest na pierwsze półrocze bieżącego roku. Po zrealizowaniu tego zadania wszczęte zostanie postępowanie  mające na celu budowę  długo oczekiwanego ronda w Kobylnikach.