Aktualności

Ruszają z projektem „EKO LGD”

W Kruszwicy miało miejsce podpisanie umowy partnerskiej, na mocy której Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli wraz z dwiema grupami z Wielkopolski: Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią oraz Stowarzyszeniem „Dolina Wełny” zobowiązały się do współdziałania na rzecz projektu „EKO LGD”, planowanego do realizacji w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostaną utworzone Eko-punkty składające się z czujników pomiaru czystości powietrza i stacji meteorologicznych. Urządzenia zostaną zainstalowane w każdej gminie z obszaru działania partnerów realizujących projekt. Ponadto, zadaniem własnym, przewidzianym do realizacji przez LGD Czarnoziem na Soli będzie utworzenie sali ekologicznej.

Jednym z założeń projektu jest stworzenie przestrzeni do działalności edukacyjnej i szkoleniowej z zakresu szeroko rozumianej ekologii. Koncepcja sali ekologicznej zakłada aranżację, elementy wystroju i wyposażenie zgodne z filozofią zero waste czyli bazowanie na przedmiotach stworzonych z materiałów pochodzących z recyklingu – wyjaśnia Bartosz Krajniak Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli.

Łącznie projektem zostanie objętych 25 gmin. Zaplanowane zadania będą realizowane pomiędzy IV kwartałem 2021, a III kwartałem 2022 roku. Budżet projektu współpracy wyniesie ogółem ok. 650 000 zł, natomiast kwota przeznaczona na realizację zadań przez LGD Czarnoziem na Soli to ok. 280 000 zł.

Źródło.: LGD CZARNOZIEM NA SOLI