Aktualności

Ruszyła przebudowa parkingu przy ul. Kraszewskiego

W lutym br. zakończyło się postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy przebudowy parkingu przy ul. Kraszewskiego. Inwestycja ta poprawi stan techniczny istniejących nawierzchni placów i ciągów pieszych, a także przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Spośród ofert spełniających wszystkie kryteria najkorzystniejszą okazała się złożona przez firmę A.P.R SEWIM z Kruszwicy. Wykonawca zrealizuje inwestycję za kwotę 189 tysięcy złotych.

Planowany termin zakończanie prac to koniec maja br.