Aktualności Inwestycje Samorząd

Ruszyły kolejne inwestycje drogowe w Gminie Kruszwica

W ostatnich dniach ogłoszone zostały trzy przetargi na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Przedbojewice, Sukowy oraz Witowiczki.

Projektowane inwestycje na przebudowę w/w dróg polegać będą m.in. na: wykonaniu robót rozbiórkowych i ziemnych, budowie odcinka kanalizacji deszczowej oraz rowów drogowych, wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, opaski oraz zjazdów, elementów oznakowania – poziome i pionowe oraz wycince drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

To kolejne inwestycje drogowe realizowane w tym roku. Obecnie trwają już prace nad budową mostu w Kobylnikach oraz przebudową ul. Wspólnej w Kruszwicy.

Oferty przetargowe na w/w zadania można składać:

  • do 10 marca godz. 11:00 dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice od km 0+000 od km 0+778”,
  • do 15 marca godz.11:00 dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150808C w miejscowości Sukowy”,
  • do 18 marca godz.11:00 dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witowiczki”.


Więcej informacji tutaj