Aktualności

Spotkanie kruszwickich władz z przedstawicielami GDDKiA

26 stycznia 2018 przedstawiciele Gminy Kruszwica tj. Burmistrz Dariusz Witczak wraz ze swym zastępcą Bartoszem Krajniakiem oraz prezesem Przedsiębiorstwa Komunalnego Piotrem Zielińskim spotkali się z Dyrektorem bydgoskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad panem Jarosławem Gołębiewskim. Tematem spotkania były działania w obrębie Drogi Krajowej nr 62 przebiegającej przez Gminę Kruszwica. Najważniejszym celem rozmów było uzyskanie informacji na temat postępu prac nad długo oczekiwaną budową ronda w Kobylnikach.

Przedstawiciel GDDKiA  poinformował, iż w chwili obecnej przygotowywany jest przetarg dotyczący usunięcia kolizji związanej ze znajdującą się przy tej drodze linią wysokiego napięcia. Po zrealizowaniu tego zadania wszczęte zostanie postępowanie  mające na celu rzeczową realizację przedsięwzięcia tj. budowę w tej miejscowości ronda.

W czasie spotkania poruszony został także temat zaawansowania prac nad budową ścieżki rowerowej z Kruszwicy w stronę Radziejowa. Dyrektor bydgoskiego Oddziału GDDKiA poinformował władze samorządowe, iż w lutym po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę ogłoszony zostanie przetarg dotyczący rzeczowej realizacji zadania.

Burmistrz Kruszwicy poruszył również kwestie złego stanu drogi krajowej na odcinku prowadzącym przez Kruszwicę i poprosił o jak najszybsze  podjęcie działań mających na celu jej naprawę. Jarosław Gołębiewski poinformował, iż w chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi na wspomnianym odcinku. Wobec przedstawionej informacji o stanie realizacji inwestycji Dariusz Witczak  wskazał na konieczność jak najszybszego wykonania remontów cząstkowych na tym odcinku do momentu jej rzeczowej naprawy.