Aktualności

Transmisja Mszy na naszym portalu

W związku z decyzją premiera o ograniczeniu zgromadzeń oraz komunikatem Konferencji Episkopatu Polski podczas niedzielnych Mszy Świętych w świątyni może przebywać maksymalnie 50 osób.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, proszę Księży Proboszczów, by w tej wyjątkowej sytuacji dopilnowali, aby podczas każdej Mszy świętej i nabożeństw celebrowanych wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50 osób.

Wszystkim wiernym archidiecezji gnieźnieńskiej przypominam o dyspensie od obowiązku uczestniczenia w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych do 29 marca br., prosząc, by z tej możliwości skorzystali. Zalecam to szczególnie osobom w podeszłym wieku, chorym, z objawami infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim, którzy czują obawy przed zarażeniem. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. w niedzielę nie jest grzechem. Jednocześnie proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji Mszy świętych w środkach społecznego przekazu.

Dla wszystkich wiernych którzy zdecydują się pozostać w domach przygotowana będzie transmisja live z Eucharystii sprawowanej jutro tj. 15.03.2020 w Kruszwickiej Kolegiacie o godzinie 12:00

Transmisję oglądać będzie można bezpośrednio na naszym profilu na facebooku.

Osoby starsze i chore prosimy o pozostanie w domach i włączenie się w duchową obecność na Mszy Świętej.