Aktualności Edukacja

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Polanowicach spotkali się z żołnierzami

Dnia 19.11.2019 roku w Szkole Podstawowej Polanowicach odbyło się kolejne spotkanie uczniów z przedstawicielami 15 Patrolu Rozminowania z 2 Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu.

Podczas pogadanki saperzy przypomnieli słuchaczom zasady zachowania
bezpieczeństwa w sytuacji znalezienia podejrzanych przedmiotów. Następnie zaprezentowali dzieciom modele takich przedmiotów, tj. granatów, niewielkich ładunków wybuchowych itp. Potem uczniowie obejrzeli nowoczesny sprzęt używany do przenoszenia, przewożenia i rozbrajania niewybuchów. Dzieci zapoznały się także z pracą specjalistycznego robota wyręczającego żołnierzy w szczególnie niebezpiecznych działaniach. Urządzenie to wyposażono w ruchomy dźwig do podnoszenia niewybuchów oraz system kamer do monitorowania etapów operacji saperskich.


Jak każdego roku, spotkanie z żołnierzami, okazało się niezwykle pouczające i ciekawe. Jesteśmy wdzięczni dowództwu inowrocławskiej jednostki za kontynuowanie współpracy z naszą szkołą i coroczne odwiedziny w Polanowicach.


Spotkanie zorganizowała pani Joanna Kaliska i Teresa Czech.

Fot. nadesłane