Aktualności Kultura Samorząd

Urząd miejski w odpowiedzi na zapytanie o czystości

Jakiś czas temu do naszej redakcji wpłynęła skarga na czystość w Kruszwicy, a konkretnie na nieposprzątane odchody po psach. Publikujemy dla Państwa odpowiedź urzędu w tej sprawie:

Zakres obowiązków właścicieli psów opisany jest w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica w § 17. 2., który stanowi, że „Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym. Nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących, których przewodnikiem jest pies.”. Niestosowanie się właścicieli psów do powyższego przepisu stanowi wykroczenie i jako takie zagrożone jest sankcjami określonymi w kodeksie wykroczeń, do stosowania którego uprawnione są służby porządkowe np. Policja. W związku z powyższym Gmina nie ma uprawnień do podejmowania uchwał w powyższym zakresie. Niemniej jednak, najlepszym warunkiem utrzymania porządku w miejscach publicznych jest świadomość wszystkich mieszkańców o szkodliwości takiego zachowania i stosowania samokontroli lub zwracania uwagi w najbliższym otoczeniu. Jak już zauważono, w  ostatnich kilku latach Gmina Kruszwica zainstalowała na terenie miasta kilkadziesiąt koszy wraz z możliwością skorzystania ze specjalnych torebek na psie odchody. Kosze te są umiejscowione wzdłuż najpopularniejszych do spacerowania ciągów komunikacyjnych, placach i terenach zielonych. Planowane są dalsze uzupełnienia takich koszy.