Aktualności Inwestycje Kultura

Wiatrak w Chrośnie otrzyma dofinansowanie

Wczoraj miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu „Koźlak” w Chrośnie.

Projekt będzie obejmował działania związane z odrestaurowaniem zabytkowego wiatraka tj. odbudowę dachu oraz poprawę stanu technicznego obiektu. W ramach zakresu rzeczowego planuje się także zagospodarowanie terenu wokół wiatraka, które ma obejmować m.in. piec chlebowy, ławy i stoły dla odwiedzających, sanitariaty, scenę ziemną, miejsce plenerowo-widokowe, alpinarium – ogródek utwardzony, ciągi piesze i podświetlenie wiatraka.

Dofinansowanie obejmuje kwotę 510 971,07 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność).