Aktualności Kultura Religia

XIII Konkurs Poezji Religijnej

Konkurs odbył się w Domu Aniołów Stróżów którego organizatorem był Kruszwicki “Caritas”.

Podczas konkursu uczestnicy prezentowali piosenki oraz wiersze.

I miejsce w kategorii wiersz zajęła Katarzyna Wieczorkiewicz, II miejsce zajęła Natalia Bogdanowicz, a trzecie Anita Sobecka.

W kategorii piosenka, pierwsze miejsce otrzymała Marta Wawrzynek, II miejsce zajął Marek Kempski, a trzecie Krzysztof Kupidura.

Nagrody uczestnikom konkursu wręczyli Hanna i Piotr Olubińscy, a ich fundatorami byli Caritas Das i Stowarzyszenie “Krusza”.

Fot. Filip Pawlak, Stanisław Starosta