Aktualności

Zakończono prace badawcze nad wiatrakiem w Chrośnie

W Urzędzie Miejskim w Kruszwicy odbyło się spotkanie z doktorem Maciejem Praratem z Katedry Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, podczas którego zaprezentowano wyniki prac nad opracowaniem pn. „Wiatrak Koźlak w Chrośnie z 1767 r. Jego dzieje i problematyka konserwatorska”. Opracowanie zawiera studium historyczne, badania architektoniczne i dendrologiczne, a także stan zachowania oraz wnioski i wytyczne konserwatorskie.

Z powyższych badań wynika m.in., że najstarsze elementy konstrukcyjne wiatraka pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku. Wiatrak w całości postawiony został z drewna sosnowego. Od czasu jego budowy do dziś zachowała się praktycznie cała podstawa, tj. podwaliny, kozły, sztember i mącznica.

Wyniki badań wiatraka w Chrośnie pokazują, że mamy do czynienia z bardzo cennym zabytkiem, dlatego po zrealizowaniu inwestycji przygotowane zostaną tablice informacyjne, na których znajdą się najistotniejsze ciekawostki na temat jego historii, funkcji poszczególnych elementów czy pierwotnej lokalizacji  – informuje Bartosz Krajniak Zastępca Burmistrza Kruszwicy.