Aktualności Ogłoszenia

Zmiany w działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego

Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem, w celu zminimalizowania kontaktów bezpośrednich, Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o. informuje jak poniżej:

1. Z dniem 12.03.2020 r. (czwartek) zamyka się kasę do bezpośrednich wpłat. Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem na konto przedsiębiorstwa podane na fakturze lub innym dokumencie płatności.
Powyższe obowiązuje do 31.03.2020 r.

2. Odczyty wodomierzy prosimy przekazywać telefonicznie na nr 52-351-53-77 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rozliczenia@pk-kruszwica.pl podając nazwisko, adres i stan licznika.
Powyższe obowiązuje do 31.03.2020 r.

3. Do 31.03.2020 r. prosimy, w miarę możliwości o ograniczenie wizyt bezpośrednich w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Kruszwicy i kontaktowanie się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Zakład Energetyki Ciepinej – tel. 52 351 64 76 / mail: zec®pk-kruszwica.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – tel. 52 351 53 77/ mail: zwik®pk-kruszwica.pl

Dział Administrowania – tel. 52 351 52 90 / mail: mieszkaniowka@pk-kruszwica.pl

Zakład Usług Komunalnych – tel. 52 351 52 90 / mail: odpady@pk-kruszwica.pl

Sekretariat – te1.52 351 52 90 / mail: sekretariat@pk-kruszwica.pl

Powyższe decyzje są podyktowane zaleceniami medycznymi jak również uwagami zgłaszanymi bezpośrednio do przedsiębiorstwa.

Za utrudnienia przepraszamy