Aktualności

Znamy wykonawcę przebudowy parkingu przy ul. Kraszewskiego

W lutym zakończyło się postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy przebudowy parkingu przy ul. Kraszewskiego. Inwestycja ta poprawi stan techniczny istniejących nawierzchni placów i ciągów pieszych, a także przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

W postępowaniu wzięło udział 6 firm, jednakże 2 z nich nie dopełniły wymogów formalnych ogłoszonego przetargu. Spośród ofert spełniających wszystkie kryteria najkorzystniejszą okazała się złożona przez firmę A.P.R SEWIM z Kruszwicy. Wykonawca zrealizuje inwestycję za kwotę 189 tysięcy złotych.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie komfortu parkowania na tym terenie. Jest to inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców tej części miasta– informuje Bartosz Krajniak Zastępca Burmistrza Kruszwicy.