Aktualności Historia Informacje regionalne Kultura

Odkrycie archeologiczne! Gopło odsłoniło tajemnicze konstrukcje drewniane sprzed tysiąca lat

Niski stan wody sprzyja odkryciom archeologicznym. Do takiego doszło nad Gopłem tuż pod potężnym wałem wczesnośredniowiecznego grodziska w Mietlicy w gminie Kruszwica. Tajemnicze konstrukcje mają kilkadziesiąt metrów długości. Są wykonane z dużą ciesielską i konstruktorską precyzją i pochodzą prawdopodobnie z okresu funkcjonowania mietlickiego grodu (IX-XII wiek).

Przy południowo-zachodnim odcinku wału grodziska, pod dwoma widocznymi tu przedwalami rozdzielonymi fosami, brzeg Gopła w dużej mierze odsłoniła woda, której stan w tym roku jest wyjątkowo niski. Dzięki temu odkrywcy mogli zobaczyć coś, czego na szczęście nie zbagatelizowali.

„9 listopada br. podczas spaceru z dziećmi Antonim i Zuzanną odkryliśmy od południowo-zachodniej strony wału grodziska interesujące konstrukcje drewniane. Spójny konstrukcyjnie obiekt został pominięty przez dotychczasowych badaczy prawdopodobnie ze względu na wyższy wówczas stan wody w Gople. Po tegorocznej suszy nadarzyła się okazja do wnikliwszej obserwacji terenowej”

– napisali w piśmie do kujawsko-pomorskiego konserwatora zabytków, Sambora Gawińskiego, Daria i Robert Wyrostkiewiczowie z Muzeum Wojny i Pokoju, mieszkańcy Popowa nad Gopłem w gminie Kruszwica, którzy dotąd skupiali się na archeologii okresu wpływów rzymskich na terenach starożytnego Barbaricum.

„W miejscach pozbawionych trzcin, oczyszczonych przez wędkarzy, niski stan wody uwidocznił niesłychanie ciekawe struktury drewniane o formie trapezowatej: palisadę z desek w formie szczelnego płotu, rynnę kłodową intencjonalnie wypełnioną drobnymi kamieniami i stabilizowaną przez pionowo wbite pale. Palisada, rynna i pale ułożone są z dużą precyzją na długości ok. 33 metrów przy szerokości wydrążonej kłody ok. 66 cm i szerokości całości ok. 90 cm (uchwycenie całości konstrukcji wymagałoby badań geofizycznych lub wykopaliskowych).”

– napisali odkrywcy w piśmie informującym o odkryciu archeologicznym.

„Konsultując fotografie wykonane in situ z prof. Joanną Kalagą, emerytowanym profesorem z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, opiekunem naukowym naszego projektu Misja „Pogotowie Archeologiczne”, a także z archeologami dr. Piotrem Kotowiczem i dr. Jerzym Tomaszem Nowińskim, doszliśmy do wniosku, że mamy do czynienia zapewne z ciekawym obiektem związanym z okresem funkcjonowania wczesnośredniowiecznego grodziska w Mietlicy. Obecnie można jedynie przypuszczać, że mógł on mieć znaczenie użytkowe i był związany ze wzmocnieniem nadbrzeża w celu uniemożliwienia podmywania przedwala w miejscu bezpośredniego dostępu do wody z grodu (nie można wykluczyć, że było to miejsce szczególnego znaczenia; być może związane z istniejącym tu wówczas mostem lub portem)”

– podzielili się swoimi przypuszczeniami Wyrostkiewiczowie.

“Przy tego typu odkryciach ważne jest, aby poza dokumentacją terenową wykonać badania dendrologiczne i dendrochronologiczne. Należy pobrać kawałek materiału z konstrukcji drewnianej i dzięki badaniom laboratoryjnym wydatować z próbki drewno”

– powiedziała iKruszwica.pl prof. Joanna Kalaga, archeolog i specjalista z zakresu wczesnego średniowiecza.

„Odkrycie moich byłych studentów z Instytutu Archeologii Instytutu Warszawskiego wydaje się bardzo ciekawe i wymaga dalszych badań, być może wykopaliskowych” –

– dodała prof. Kalaga.

Grodzisko w Mietlicy było objęte sondażowymi badaniami wykopaliskowymi już w latach 70. XX w., jednak zarówno sam potężny gród warowny jak i liczne położone wokół niego osady dalej skrywają w ziemi i w wodzie swoje tajemnice. Dlatego badacze z naszej gminy, Daria i Robert Wyrostkiewiczowie planuje szereg badań archeologicznych i poszukiwań zabytków w 2020 roku w ramach projektu Misja „Pogotowie Archeologiczne”.

Projekt archeologiczny muzealników objęty został patronatem honorowym Mikołaja Bogdanowicza, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

F.P