Aktualności Historia Informacje regionalne

W hołdzie Bohaterom Niepodległej

Wojewoda Kujawsko-Pomorski od 2017 roku uczestniczy w realizacji Programu
Wieloletniego „Niepodległa”. W tym roku planowane jest szczególne upamiętnienie
żołnierzy Armii Krajowej.

W latach 2017-2020 Wojewoda Kujawsko-Pomorski pozyskał ponad 450 tys. złotych na
realizację projektów własnych w ramach PW „Niepodległa”. Były to między innymi:
ogólnopolski konkurs na plakat patriotyczny (2017 r.); organizacja „Pikników
Niepodległości”, Wojewódzki Konkurs Historyczny „Przystanek Niepodległa”, organizacja
akcji sadzenia „Drzew Niepodległości” w całym regionie, współfinansowanie koncertu Rafała
Blechacza w Filharmonii Pomorskiej i premiery opery „Awantura w Recco” w Operze Nova
(2018); znakowanie tabliczkami powstańczymi grobów wojennych powstańców
wielkopolskich (2019); znakowanie grobów weteranów Powstania Wielkopolskiego i wojny
polsko-bolszewickiej, film dokumentalny o wojnie polsko-bolszewickiej na Kujawach i
Pomorzu (2020).

Wiele działań – jeden cel

Głównym celem projektu było wyprodukowanie telewizyjnego filmu dokumentalnego o
udziale mieszkańców dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego w wojnie polsko-
bolszewickiej pt. „Bohaterowie niepodległości”. Wojewoda Kujawsko-Pomorski jako
inicjator projektu zawarł stosowne porozumienia z Telewizją Polską Oddział w Bydgoszczy,
Instytutem Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy oraz Biurem Programu
Niepodległa. Przy udziale partnerów projektu powstał scenariusz filmu, który został
zrealizowany przez Telewizję Polską Oddział w Bydgoszczy. Film miał premierę telewizyjną
29 grudnia 2020 roku, został również opublikowany jako w Internecie na kanale VOD TVP i
kanale YouTube Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Oprócz filmu został zrealizowany spot reklamowy jego dotyczący, przypominający o udziale
mieszkańców Kujaw i Pomorza w wojnie polsko-bolszewickiej, który był emitowany w
telewizji publicznej oraz w Internecie. Ponadto telewizja na zlecenie wojewody przygotowała
materiał „making off” pokazujący jak powstawał film dokumentalny. Ten materiał również
był emitowany w TVP oraz w Internecie.

Miejsca pamięci w regionie

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosił poprzez Internet i media regionalne apel do
społeczeństwa o wskazywanie miejsc pochówku weteranów Powstania Wielkopolskiego oraz
Wojny Polsko-Bolszewickiej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Po upłynięciu
wskazanego terminu (15 października 2020 r.) zespół Wojewody dokonał weryfikacji
zgłoszeń i na tej podstawie stworzona została lista miejsc do upamiętnienia (około 80 miejsc).
Każde z nich zostało oznaczone specjalną tabliczką (z napisami: „Powstaniec Wielopolski” z
orłem powstańczym oraz „Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej” z orłem wzór 1919 na
biało-czerwonym polu). Tabliczki zostały umieszczone przy miejscach pochówków z
udziałem rodzin weteranów, w asyście drużyn harcerskich ZHP i ZHR. Każde takie
wydarzenie zostało udokumentowane fotograficznie.
Akcja znakowania grobów weteranów, podobnie jak wcześniejsze inicjatywy, spotkała się z
ogromnym odzewem społeczeństwa. Do chwili obecnej w całym województwie, ale też poza
jego granicami zostało w ten sposób upamiętnionych kilkaset miejsc pochówku uczestników
Powstania Wielkopolskiego i Wojny Polsko-Bolszewickiej.
W tym roku również planowana jest podobna kampania, tym razem mająca na celu
upamiętnienie żołnierzy Armii Krajowej, których groby rozsiane są na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego. Wojewoda Kujawsko-Pomorski w ramach Programu „Niepodległa”
złożył już stosowny wniosek o finansowanie.

Zależy nam na tym, aby każdy żołnierz Armii Krajowej, którego miejsce pochówku
znajduje się w naszym województwie, został uhonorowany specjalną tabliczką z symbolem
AK i stosownym napisem. Do udziału w naszym przedsięwzięciu zaprosiliśmy partnerów, w
tym Światowy Związek Żołnierzy AK, Fundację Generał Elżbiety Zawackiej, Instytut
Pamięci Narodowej, Związek Harcerstwa Polskiego i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
oraz Wojska Obrony Terytorialnej. Każdorazowo ceremonia oznaczenia grobu będzie miała
podniosłą, uroczystą oprawę. Na to zasługują nasi bohaterowie”
– podkreśla wojewoda
Mikołaj Bogdanowicz.


W kampanię jako partnerzy zgodziły się zaangażować: Muzeum II Wojny Światowej w
Gdańsku oraz Biuro Programu „Niepodległa”. Wkrótce rozpocznie się nabór zgłoszeń od
rodzin AK-owców. Na tej podstawie powstanie lista miejsc pochówku, które będą podlegać
oznakowaniu.

Wspólne świętowanie niepodległości


Program Wieloletni „Niepodległa” został przyjęty przez Radę Ministrów 24 maja 2017 roku.
Rząd RP zaakceptował założenia i przekazał do realizacji program działań, które mają
zachęcić Polaków do zaangażowania się w obchody stulecia odzyskania niepodległości.
Nadzór nad realizacją programu „Niepodległa” sprawuje Pełnomocnik Rządu do spraw
obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, minister Jarosław
Sellin, sekretarz stanu w MKiDN. Bieżącą koordynacją obchodów oraz nadzorem nad częścią
programów dotacyjnych włączających Polaków w świętowanie, zajmie się Biuro Programu
„Niepodległa” (BPN).
Program „Niepodległa” bierze pod uwagę fakt, że proces odzyskiwania niepodległości
obejmował różne doświadczenia regionów Polski oraz przywódców wywodzących się z wielu
tradycji ideowych. Spajało ich wspólne pragnienie odzyskania niepodległego państwa
polskiego. Dziś zasługują oni na należyte upamiętnienie, a ich dzieło i wysiłek pozostają
inspiracją dla następnych pokoleń.
Jak podkreśla minister Jarosław Sellin, odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku
było jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej historii i dziś powinno być dla nas okazją
do radości i celebrowania wspólnoty. Głównym założeniem programu jest uczestniczenie
obywateli w ciekawych przedsięwzięciach kulturalnych, umożliwienie stworzenie własnych
form uświetniania rocznicy i promocję polskiej państwowości na całym świecie.